Posts tagged 1. Quản trị nhà hàng, khách sạn

Hệ thống quản lý nhà hàng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

 

 

I/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG:

 

Diễn giải

 

         Việc xác định các nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó xây dựng các quy trình hoặc tài liệu nhằm đáp ứng các nhu cầu đó là rất quan trọng cho mọi ngành kinh doanh.

 

         Các tài liệu này liên quan đến tất cả các bộ phận điều hành, bàn, bếp, bar, thu ngân….do vậy ngoài các tài liệu training riêng cho các bộ phận thì tài liệu nào dưới đây liên quan đến bộ phận nào sẽ được sử dựng để huấn luyện cho bộ phận đó.

 

         Về nguyên tắc, các quy trình sau đây là main procedures của hệ thống quản lý, các quy trình con khác được xây dựng trên các quy trình này.

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình phục vụ trực tiếp –    Nêu ra các bước mà khách hàng được phục vụ.–    Ghi rõ yêu cầu của từng bước 
2 Quy trình đặt bàn –    Các bước để khách hàng đặt bàn.–     Ghi rõ yêu cầu của từng bước. 
3 Quy trình phục vụ hội nghị, tiệc… –    Các bước liên quan đến việc đặt hội nghị, tiệc.–    Ghi rõ yêu cầu của từng bước 
4 Tài liệu training về món ăn dành cho NV bộ phận bàn  –    Các đặc sắc, xuất xứ món ăn, xuất xứ nguyên liệu, giải thích tên gọi.–    Cách thức phục vụ, sử dụng loại chén…gì.–    Cách thức ăn ntn? 
5 Tài liệu training về thức uống.  –    Các đặc sắc, xuất xứ thức uống, xuất xứ nguyên liệu, giải thích tên gọi.–    Cách thức phục vụ, sử dụng loại ly…gì.–    Cách thức uống ntn? Cách thức bảo quản trong quá trình uống. 
6 Tài liệu training về nhà hàng –    Lịch sử hình thành.–    Ý nghĩa của tên gọi, các màu sắc, slogan…đặc trưng.–    Ban quản lý và nhà đâu tư của nhà hàng–    Các đặc trưng cơ bản của nhà hàng.–    Đặc trưng cơ bản về ẩm thực. 
7 Tài liệu training về khách hàng –    Khách hàng của chúng ta có đặc điểm ntn?–    Tại sao họ đến đây?–    Mong muốn của khách hàng là gi?–    Bạn phải làm gì để thực hiện các mong muốn đó (đối với từng vị trí)….–     Triết lý về khách hàng của nhà hàng? 
8 Menu –     NV các bộ phận phải học thuộc menu.–     Cách tổ chức menu sao cho NV có thể dễ dàng nhớ mã món và quan trọng là khách hàng dễ dàng tìm kiếm. 
9 Hướng dẫn giao tiếp với khách hàng –         Các quy định về cách thức giao tiếp.–         13 quy tắc giao tiếp trong nhà hàng.–     Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân. 
10 Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng –    Hướng dẫn nhân viên và các cấp quản lý cách thức và trình tự xử lý khiếu nại của khách. 
11 Các chính sách với khách hàng –     Chính sách giảm giá?–     Chính sách trong trường hợp khách hàng mang thức uống tới.–    Trường hợp khách hàng làm hư hỏng các vật dụng của nhà hàng.–     Chính sách đối với khách hàng VIP hoặc khách quen. 

 II/ CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CHUNG:Diễn giải 

         Các tài liệu dưới đây hon quan đến bộ phận nào thì phải tiến hành training cho bộ phận đó.

 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Cẩm nang hoạt động –    Tương tự như hiến pháp của một công ty 
2 Sổ tay nhân viên –    Các quy định, nội quy, chính sách với nhân viên, các thủ tục nhân sự với nhân viên và các cấp quản lý. 
3 Quy chế tổ chức của công ty –    Mô tả công việc và yêu cầu với lãnh đạo cấp cao.–    Mô tả công việc và yêu cầu với các bộ phận. 
4 Quy chế tổ chức của các bộ phận trực thuộc  –    Bếp–    Bàn: lễ tân, runner, order,–    Bar–    HCNS = nhân viên nhân sự, tạp vụ, bảo vệ…–    Kế toán–    Kho và mua hàng–    Quy chế đối với PG của các hon rượu nếu có. 
5 Quy định chế độ lập kế hoạch và báo cáo tuần  –    Cách thức lập kế hoạch và báo cáo.–    Áp dụng cho các đối tượng nào?
6 Quy trình phân công công việc nhà hàng  –    Quy định cách thức phân ca, thời gian nghỉ–    Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp: bàn, bar, bếp….
7 Quy định quản lý tiền TIF  –    Cách thức nhận tiền TIP và quản lý–    Cách thức phân chia 
8 Quy định order và thanh toán nội bộ  –    Áp dụng cho những người được quyền order–    Thủ tục là gì?
9 Quy định chế độ báo cáo nội bộ  –    Các cấp cần có hệ thống báo cáo ntn cho cấp cao hơn theo định kỳ ngày, tuần, tháng, năm…. 
10 Quy định quản ly tài sản.  –    Quản lý danh mục tài sản các bộ phận–    Kiểm kê định kỳ–    Luân chuyển tài sản–    Quy trình mua các tài sản, trang thiết bị. 
11 Quy định về tiếp nhận và xử lý hong tin.  –    Cách thức nhận và chuyển giao tài liệu giữa các bộ phận, nội bộ và bên ngoài.
12 Quy chế lương, thưởng và các chế độ  –    Bảng lương cơ bản–    Bảng thưởng–    Bảng hệ số các phụ cấp và chế độ–    Cách thức tăng lương, xét lương… 
13 Quy định quản lý tài liệu và hồ sơ  –    Quản lý các loại hồ sơ của công ty–     Phân cấp quản lý tài liệu.
14 Hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà hàng  –     Kiểm soát tài sản–     Kiểm soát NVL nhập, giá cả–     Kiểm soát tiêu hao nguyên liệu chế biến–      Kiểm soát việc sử dụng máy móc–      Kiểm soát tiền hàng: qua hệ thống bill, tức quy định quản lý và kiểm soát bill–     Tham khảo 81 loại rủi ro thường có trong nhà hàng. 
15 Quy định chế độ họp của công ty và các bộ phận –     Chế độ họp giao ban công ty.–     Họp đầu ca của các bộ phận 
16 Quy định tiêu chuẩn các vật dụng phục vụ –     Thông thường sau một thời gian thì các vật dụng nhà hàng sẽ bị xuống cấp, do vậy quy định này giúp các vật dụng luôn đảm bảo tiêu chuẩn các vật dụng và môi trường của khách hàng. 

III/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BẢO VỆ: Ghi chú:

         Nhiều tổ chức không cho rằng bảo vệ có vị trí quá quan trọng.         Trong ngành nhà hàng, bảo vệ là người đầu tiên và cuối cùng tiếp xúc với nhà hàng, do vậy họ giống như người chủ nhà chào và tiễn khách.

 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy định quản lý tài sản, NVL ra vào nhà hàng –         Kiểm soát tài sản ra/vào.–         Tài sản điều động. 
2 Quy trình tiếp khách Phân loại các đối tượng–         Khách của công ty–         Khách của nhà hàng–         Nhà cung ứng–         Người xin việc… 
3 Quy định quản lý tài sản do bộ phận bảo vệ quản lý –         Dù, vé xe, đèn pin,
4 Quy định quản lý bộ chìa khoá nhà hàng, khoá và bảo vệ đêm –         Kiểm soát an ninh đêm ntn?–         Quản lý bộ chìa khoá toàn nhà hàng hay của từng bộ phận.
5 Quy trình giữ xe ô tô   
6 Quy trình giữ xe máy   
7 Hướng dẫn xử lý tình huống đối với bảo vệ –         Đặc biệt là các tình huống liên quan đến an ninh.
8 Quản trị phòng cháy chữa cháy.  

  IV/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BÀN 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân  
2 Hướng dẫn công việc nhân viên order  
3 Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn  
4 Hướng dẫn công việc nhân viên check món  
5 Hướng dẫn xếp bàn   
6 Hướng dẫn set vật dụng trên bàn  
7 Hướng dẫn xếp khăn   
8 Hướng dẫn sắp xếp khay phục vụ  
9 Hướng dẫn cách ghi order  
10  Hướng dẫn chuẩn bị vào ca và cuối ca  
11 Hướng dẫn phục vụ khách VIP  
12 Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ –     Ví dụ: khách gây sự, khách đánh nhau….
13 Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ  
14 Hướng dẫn công việc của giám sát nhà hàng  

  IV/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BAR 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn pha chế các loại thức uống  
2 Quy định gửi rượu   
3 Quy định quản lý các loại tài sản quầy bar  
4 Quy định quản lý hàng hoá quầy bar  
5 Quy định định mức pha chế các loại  
6 Quy định vệ sinh và lau chùi các vật dụng quầy bar  
7 Bảng tiêu chuẩn các thức uống  

  V/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BẾP 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn sơ chế các loại NVL  
2 Tiêu chuẩn các loại NVL   
3 Bảng tiêu chuẩn món ăn   
4 Quy định cách thức bảo quản các loại NVL, gia vị  
5 Hướng dẫn săp xếp các loại gia vị, vật dụng bếp  
6 Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn  
7  Quy định quản lý các loại vật dụng, trang thiết bị bếp  
8 Quy trình định mức, cách thức chế biến các món ăn  
9 Quy trình ra món   
10 Quy định vệ sinh và lau chùi các vật dụng bếp  

  VI/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN THU NGÂN 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy định xuất và quản lý hoá đơn  
2 Bảng theo dõi hóa đơn VAT  
3 Bảng thông tin hóa đơn  
4 Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày  
5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân  
6 Hướng dẫn phát hiện tiền giả  
7  Hướng dẫn quản lý tiền –         Có quy định định mức tiền lẻ các loại
8 Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân  
9 Hướng dẫn sử dụng các loại máy cà thẻ  

  VII/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN TẠP VỤ VỆ SINH 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn vệ sinh WC  
2 Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn…  
3 Hướng dẫn lau kính  
4 Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn  
5 Quy trình rửa sàn, gỗ  
6 Quy trình rửa chén bát  
7 Quy trình quản lý và vận chuyển các loại rác  
8 Quy định bán các loại chai, thùng carton…  

  VIII/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN MUA HÀNG 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình mua NVL nội địa  
2 Quy trình mua NVL nhập khẩu  
3 Quy trình mua tài sản, trang thiết bị  
4 Quy trình đánh giá nhà cung ứng  
5 Quy trình khảo sát giá thị trường  

 Ngoài các tài liệu trên đây và một số tài liệu chung theo phần I, II, nhân viên mua hàng phải có:

         Danh sách hàng hoá thống nhất mã số, tiêu chuẩn so với kho, bếp, bàn, bar…         Bảng tiêu chuẩn hàng hoá.

  IX/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN KHO 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy định quản lý, cập nhật sơ đồ kho  
2 Quy định xuất nhập hàng hoá trong kho –   Lưu ý nguyên tắc FIFO
3 Quy định định mức tồn kho tối thiểu  
4 Quy định cách thức sắp xếp hàng hoá trong kho  

  IX/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN HCNS 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình Tuyển dụng.  
2 Quy trình đào tạo –          
3 Quản lý kỷ luật.  
4 Quy định đánh giá công việc  
5 Quản trị văn phòng phẩm.  
6 Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.  
7 Quản lý các thủ tục nhân sự –         Nghỉ phép–         Nghỉ việc riêng–         Nghỉ việc….
8 Quy định sử dụng điện thoại  
9 Quy chế sử dụng và hoạt động canteen  
10 Quy định bảo trì, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất của nhà hàng  
11 Quy định quản lý tủ thuốc nhà hàng  

  IX/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN KẾ TOÁN 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình thanh toán –         Kế hoạch thanh toán định kỳ nhà cung cấp.–         Thanh toán mua hàng… 
2 Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng –         Nguyên tắc tạm ứng của NV và bộ phận mua hàng–         Quy trình tạm ứng và kết toán tạm ứng 
3 Quy trình tính lương và thanh toán lương  
4 Hướng dẫn kiểm tra bill –         Kiểm soát bill: phòng ngừa gian lận tiền bạc của thu ngân, bàn hoặc bếp 
5 Quy định quản lý xuất nhập chứng từ, số liệu kho –         Theo dõi số liệu xuất nhập tồn–         Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ. 
6 Hướng dẫn công việc kế toán ngân hàng –         Quản lý tài khoản công ty–         Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách 
7 Theo dõi công nợ –         Theo dõi công nợ khách đặt bàn hoặc kỳ hợp đồng sử dụng dài hạn. 
8 Quy định quản lý hoá đơn –         Theo dõi việc xuất hoá đơn.–         Huấn luyện viết và sử dụng hoá đơn cho thu ngân–         Theo dõi việc gửi hoá đơn cho khách (trường hợp khách muốn nhận hoá đơn nhưng chưa lấy ngay). 
9 Hướng dẫn công việc thủ quỹ –         Chuẩn bị tiền lẻ–         Quy trình xuất nhập quỹ–         Quản lý chìa khoá két 

 Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Advertisements

Comments (1) »

41. Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng, ver2.0 / tài liệu quản lý nhà hàng

IQ va phuong phap xac dinh IQ  – —iq.doc

..

DANH MỤC TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG,  CAFE

A – TÓM TẮT:
Tài liệu không phải dưới dạng phần mềm hay sách, mà là các file word, mỗi một quy trình hay biểu mẫu là môt file riêng,  do vậy bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng.

B – DANH MỤC:
1 – Tài liệu quản trị công ty:
1.1 – Quy chế tổ chức công ty, bao gồm:
1.1.1 – Quy chế tổ chức bộ phận quản lý nhà hàng – 18 trang
1.1.2 – Quy chế tổ chức bộ phận bếp – 11 trang
1.1.3 – Quy chế tổ chức phòng TCKT – 10 trang
1.1.4 – Quy chế tổ chức phòng marketing – 07 trang
1.1.5 – Quy chế tổ chức phòng HCNS – 12 trang

1.2 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần, bao gồm:
1.2.1 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần – 04 trang
1.2.2 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang
1.2.3 – Mẫu báo cáo tuần – 01 trang

1.3 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm:
1.3.1 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin – 04 trang
1.3.2 – Sổ Công văn đến – 01 trang
1.3.3 – Sổ giao nhận tài liệu/hồ sơ – 01 trang
1.3.4 – Sổ Công văn đi – 01 trang
1.3.5 – Mẫu quyết định – 01 trang
1.3.6 – Mẫu thông báo – 01 trang
1.3.7 – Điện Fax đi – 01 trang

1.4 – Quy trình phân công công việc nhà hàng, bao gồm:
1.4.1 – Quy trình phân công công việc nhà hàng – 04 trang
1.4.2 – Bảng phân công công việc tuần – 01 trang

1.5 – Quy trình đặt bàn, bao gồm:
1.5.1 – Quy trình đặt bàn – 07 trang
1.5.2 – Phiếu thông tin khách hàng đặt bàn – 01 trang
1.5.3 – Sổ đặt bàn – 01 trang
1.5.4 – Tổng hợp thông tin Khách hàng đặt bàn – 01 trang

1.6 – Quy trình phục vụ trực tiếp, bao gồm:
1.6.1 – Quy trình phục vụ trực tiếp – 05 trang
1.6.2 – Phiếu order – 01 trang
1.6.3 – Hoá đơn dịch vụ – bill – 01 trang

1.7 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng, bao gồm
1.7.1 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 06 trang
1.7.2 – Phiếu thu thập ý kiến khách hàng – 01 trang
1.7.3 – Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng – 01 trang

1.8 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng, bao gồm
1.8.1 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng – 04 trang
1.8.2 – Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng – 01 trang
1.8.3 – Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng – 01 trang

1.9 – Quy định quản lý tiền TIF, bao gồm
1.9.1 – Quy định quản lý tiền TIF – 04 trang
1.9.2 – Sổ theo dõi tiền TIF – 01 trang
1.9.3 – Bảng tính thưởng TIF – 01 trang

1.10 – Hướng dẫn giao tiếp trong nhà hàng – 05 trang


1.11 – 13 quy tắc giao tiếp với khách hàng – 08 trang
1.12 – Quy định order và thanh toán nội bộ – 03 trang
1.13 – Quy định chính sách giảm giá khuyến mãi – 04 trang
1.14 – Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân – 04 trang
  2 – Tài liệu quản trị bộ phận bảo vệ, bao gồm:
2.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên bảo vệ – 05 trang
2.2 – Biên bản vụ việc – 01 trang
2.3 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận bảo vệ – 03 trang
3 – Tài liệu quản trị bộ phận lễ tân
3.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân – 05 trang

4 – Tài liệu quản trị bộ phận bàn
4.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm:
4.1.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm: – 03 trang
4.1.2 – Mô hình xếp bàn 4 ghế – 01 trang
4.1.3 – Mô hình xếp bàn 6 ghế – 01 trang
4.1.4 – Mô hình xếp bàn 8 ghế – 01 trang
4.1.5 – Mô hình xếp bàn 12 ghế – 01 trang

4.2 – Hướng dẫn cách ghi order – 04 trang
4.3 – Hướng dẫn chuẩn bị bàn – 05 trang
4.4 – Hướng dẫn phục vụ khách Gold VIP – 04 trang
4.5 – Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ – 10 trang
4.6 – Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn – 04 trang
4.7 – Hướng dẫn công việc check món – 04 trang
4.8 – Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ – 05 trang
4.9 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ – 06 trang

5 – Tài liệu quản trị bộ phận bar
5.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar, bao gồm:
5.1.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar – 04 trang
5.1.2 – Thẻ kho bar – 01 trang
5.1.3 – Báo cáo xuất hàng bar hàng ngày – 01 trang

5.2 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bar – 05 trang
5.3 – Quy định gửi rượu – mua rượu – 04 trang

6 – Tài liệu quản trị bộ phận bếp
6.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn, bao gồm
6.1.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn – 05 trang
6.1.2 – Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn – 01 trang
6.1.3 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng – 01 trang
6.1.4 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng. – 01 trang

6.2 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, bao gồm:
6.2.1 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu – 04 trang
6.2.2 – Mẫu danh mục gia vị – 01 trang

6.3 – Quy trình chế biến
6.3.1 – Quy trình chế biến, 6 trang. – 05 trang
6.3.2 – Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn. – 01 trang

6.4 – Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến – 04 trang


6.5 – Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết. – 04 trang
6.6 – Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác – 03 trang
  7 – Tài liệu quản trị bộ phận thu ngân
7.1 – Quy định xuất và quản lý hoá đơn – 08 trang
7.2 – Bảng theo dõi hóa đơn VAT – 01 trang
7.3 – Bảng thông tin hóa đơn – 01 trang
7.4 – Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày – 07 trang
7.5 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân – 05 trang
7.6 – Hướng dẫn phát hiện tiền giả – 10 trang
7.7 – Hướng dẫn quản lý tiền – 03 trang
7.8 – Biên bản giao tiền – 01 trang
7.9 – Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân – 04 trang
8 – Tài liệu quản trị bộ phận vệ sinh
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh WC – 05 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn… – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn lau kính – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn – 05 trang
8.1 – Quy trình rửa chén bát – 04 trang

9 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
9.1 – Quy trình mua hàng – 11 trang
9.2 – Phiếu yêu cầu mua hàng – 01 trang
9.3 – Danh sách nhà cung ứng được chọn – 01 trang
9.4 – Thư yêu cầu chào hàng – 01 trang
9.5 – Bản đánh giá chào hàng – 01 trang
9.6 – Danh sách nhà cung ứng chính thức – 01 trang
9.7 – Biên bản giao hàng – 01 trang
9.8 – Biên bản thanh lý hợp đồng – 01 trang
9.9 – Hồ sơ nhà cung ứng – 01 trang

10 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
10.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa, bao gồm:
10.1.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa – 09 trang
10.1.2 – Phiếu đề nghị xuất hàng – 01 trang
10.1.3 – Phiếu đề nghị nhập hàng – 01 trang

10.2 – Quy định sắp xếp lưu kho – 04 trang

10.3.1 – Quy định định mức tồn kho – 04 trang
10.3.2 – Bảng định mức tồn kho tối thiểu – 01 trang

11 – Quản trị hành chánh nhân sự.
11.1 – Hệ thống quy định công ty.
11.1.1 – Điều lệ công ty  – 15 trang
11.1.2 – Nội quy chung công ty  – 04 trang
11.1.3 – Nội quy công ty tổng hợp – 10 trang
11.1.4 – Nội quy xưởng SX  – 04 trang
11.1.5 – Quy định bốc xếp  – 04 trang
11.1.6 – Quy định lề lối làm việc  – 08 trang
11.1.7 – Quy định pḥòng gian bảo mật  – 05 trang
11.1.8 – Quy định quản lý và sử dụng điện năng.  – 04 trang
11.1.9 – Quy định ra vào cổng của khách hàng. – 06 trang
11.1.10 – Quy định sử dụng điện thoại  – 04 trang
11.1.11 – Quy định sử dụng máy photo – 04 trang
11.1.12 – Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ.  – 04 trang
11.1.13 – Thoả ước lao động tập thể – 16 trang

11.2 – Quy trình Tuyển dụng.
11.2.1 – Quy trình tuyển dụng – 08 trang
11.2.2 – Mẫu tự khai của ứng viên  – 06 trang
11.2.3 – Bản câu hỏi phỏng vấn  – 04 trang
11.2.4 – Bảng đánh giá ứng viên – 01 trang
11.2.5 – Hợp đồng thử việc – 01 trang
11.2.6 – Bảng đánh giá nhân viên mới – 03 trang
11.2.7 – Mẫu hợp đồng lao động – 03 trang

11.3 – Quy trình đào tạo
11.3.1 – Thủ tục đào tạo và biểu mẫu – 11 trang
11.3.2 – Phiếu xác định nhu cầu đào tạo – 01 trang
11.3.3 – Chương trình đào tạo – 01 trang
11.3.4 – Báo cáo kết quả học tập – 01 trang
11.3.5 – Báo cáo kết quả học tập 6 tháng – 01 trang
11.3.6 – Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. – 01 trang

11.4 – Quy chế tổ chức phòng HCNS:
11.4.1 – Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự  – 05 trang
11.4.2 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS  – 04 trang
11.4.3 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự – 03 trang
11.4.4 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ – 02 trang
11.4.5 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương – 02 trang
11.4.6 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tiếp tân – 03 trang
11.4.7 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của tổ trưởng bảo vệ – 02 trang
11.4.8 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ – 03 trang
11.4.9 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính – 02 trang

11.5 – Quy chế lương thưởng.
11.5.1 – Quy chế lương công ty – 07 trang
11.5.2 – Bảng lương bộ phận  – 01 trang
11.5.3 – Phiếu lương  – 01 trang
11.5.4 – Quy định khen thưởng và kỷ luật  – 06 trang
11.5.5 – Quy chế lương thửơng của nhân viên bán hàng – 02 trang

11.6 – Quản lý kỷ luật.
11.6.1 – Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại – 05 trang
11.6.2 – Biên bản vi phạm – 01 trang
11.6.3 – Biên bản kiểm điểm cá nhân – 01 trang
11.6.4 – Biên bản họp xem xét kỷ luật – 01 trang

11.7 – Quy định lập kế hoạch công tác:
11.7.1 – Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc – 04 trang
11.7.2 – Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môn – 01 trang
11.7.3 – Mẫu kế hoạch công tác năm – 01 trang
11.7.4 – Mẫu kế hoạch công tác tháng – 01 trang
11.7.5 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang

11.8 – Quy định báo cáo công việc.
11.8.1 – Quy định chế độ báo cáo nội bộ – 07 trang
11.8.2 – Mẫu báo cáo công tác tuần – 01 trang

11.9 – Quy định đánh giá công việc:
11.9.1 – Đánh giá công việc theo phương pháp công – trừ  – 06 trang
11.9.2 – Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn – 01 trang

11.10 – Quản trị văn phòng phẩm.
11.10.1 – Quy định cấp phát và quản lý VPP – 05 trang
11.10.2 – Phiếu đề nghị VPP – 01 trang
11.10.3 – Thẻ kho VPP – 01 trang

11.11 – Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.
11.11.1 – Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên – 03 trang
11.11.2 – Danh sách CNV công ty – 01 trang

11.12 – Quản lý nhân sự.
11.12.1 – Quy định quản lý nhân sự công ty – 05 trang
11.12.2 – Mẫu đơn xin nghỉ phép – 01 trang
11.12.3 – Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng – 01 trang
11.12.4 – Mẫu đơn xin nghỉ việc – 01 trang

11.13 – Quy trình kiểm soát tài liệu.
11.13.1 – Quy định kiểm soát tài liệu – 12 trang
11.13.2 – Phiếu đề nghị làm tài liệu mới – 02 trang
11.13.3 – Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài – 02 trang
11.13.4 – Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu – 01 trang
11.13.5 – Danh sách phân phối tài liệu – 01 trang
11.13.6 – Danh mục tài liệu – 01 trang

11.14 – Quy trình kiểm soát hồ sơ.
11.14.1 – Thủ tục kiểm soát hồ sơ – 07 trang
11.14.2 – Danh sách hồ sơ – 01 trang

11.15 – Quy trình cải tiến.
11.15.1 – Quy trình cải tiến – 06 trang
11.15.2 – Phiếu cải tiến – 01 trang

11.16 – Quản trị phòng cháy chữa cháy.
11.16.1 – Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả – 01 trang
11.16.2 – Kế hoạch thoát hiểm mẫu – 01 trang
11.16.3 – Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ – 04 trang
11.16.4 – Nội quy PCCC – 01 trang
11.16.5 – Các dụng cu PCCC thường sử dụng – 01 trang
11.16.6 – Hướng dẫn sử dụng bình PCCC – 01 trang

11.17 – Quản trị tài sản.
11.17.1 – Quy định quản lý tài sản – 05 trang
11.17.2 – Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản – 05 trang
11.17.3 – Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản – 02 trang
11.17.4 – Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị – 01 trang
11.17.5 – Phiếu yêu cầu sửa chữa – 01 trang
11.17.6 – Biên bản kiểm tra tài sản – 01 trang
11.17.7 – Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản – 01 trang
11.17.8 – Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản – 01 trang
11.17.9 – Kế hoạch kiểm kê – 01 trang
11.17.10 – Mã thiết bị – 01 trang

11.18 – Quản trị bảo vệ.
11.18.1 – Quy định ra vào cổng – 05 trang
11.18.2 – Sổ theo dõi nhập hàng – 01 trang
11.18.3 – Sổ theo dõi xuất hàng – 01 trang
11.18.4 – Checklist kiểm tra công tác bảo vệ – 06 trang
11.18.5 – Mẫu hợp đồng bảo vệ – 10 trang

11.19 – Vệ sinh lao động – 02 trang

11.20 – Quy trình tính toán và trả lương.
11.20.1 – Quy định tính toán và trả lương – 12 trang
11.20.2 – Bảng báo sản lượng tháng – 01 trang
11.20.3 – Bảng đơn giá SP – 01 trang
11.20.4 – Bảng tổng lương SP – 01 trang
11.20.5 – Bảng lương thời gian – 01 trang
11.20.6 – Bảng lương SP – 01 trang

11.21 – Quy định xem xét lãnh đạo công ty.
11.21.1 – Quy trình xem xét của lãnh đạo – 06 trang
11.21.2 – Thông báo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.3 – Biên bản họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.4 – Báo cáo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang

11.22 – Quy định đánh giá nội bộ.
11.22.1 – Quy trình đánh giá nội bộ – 09 trang
11.22.2 – Chương trình đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.3 – Phiếu ghi chép đánh giá viên – 01 trang
11.22.4 – Lịch đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.5 – Kết quả đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.6 – Mẫu phiếu câu hỏi của đánh giá viên – 01 trang
11.22.7 – Danh mục câu hỏi để đánh giá nội bộ – 08 trang

12 – Quy trình TCKT.
12.1 – Quy chế tài chính 1  – 11 trang
12.2 – Quy chế tài chính 2 – 08 trang
12.3 – Quy định lập và lưa sổ sách kế toán – 06 trang
12.4 – HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  – 05 trang
12.5 – Hướng dẫn công việc hạch toán – 08 trang
12.6 – Quy trình quyết toán thuế VÁT  – 07 trang
12.7 – Quy định về chứng từ thanh toán – 05 trang
12.8 – Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng – 06 trang
12.9 – Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi – 10 trang
12.1 – Quy trình thu chi tiến mặt – 07 trang
12.11 – Quy trình tính lương và thanh toán lương – 06 trang
12.12 – Quy trình chi tiêu nội bộ – 09 trang
12.13 – Quy trình kiểm toán nội bộ – 06 trang
12.14 – Biểu mẫu tài chính kế toán  – 01 trang
12.14.1 – Bảng dự trù chi phí – 01 trang
12.14.2 – Phiếu thu chi. – 01 trang
12.14.3 – Mẫu kế hoạch tài chính tháng – 01 trang
12.14.4 – Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh – 01 trang
12.14.5 – Phiếu đề nghị duyệt chi. – 01 trang
12.14.6 – Phiếu đề nghị tạm ứng. – 01 trang
12.14.7 – Phiếu đề nghị thanh toán. – 01 trang
12.14.8 – Phiếu đề xuất mua. – 01 trang
12.14.9 – Phíêu dự toán chi tiêu. – 01 trang
12.14.10 – Phiếu thanh toán tạm ứng – 01 trang

Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Leave a comment »

Danh mục dịch vụ tư vấn nhà hàng, khách sạn

1.         Setup nhà hàng, cafe:

 • Xây dựng danh mục công cu dụng cụ, tài sản cần mua và theo dõi quá trình mua.
 • Tìm kiếm, thương lượng nhà cung cấp và theo dõi quá trình lắp đặt các trang thiết bị
 • Xây dựng các quy trình hoạt động, tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức, mô tả của các chức danh.
 • Xây dựng tiêu chuẩn thực phẩm, nguyên vật liệu, các quy trình mua hàng, tiêu chuẩn của nhà hàng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp tìm kiếm nguồn tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo/tổ chức theo dõi đào tạo nhân viên.
 • Xây dựng kế hoạch tiếp thị, khai trương nhà hàng và tổ chức thực hiện.
 • Tìm kiếm và hướng dẫn sử dụng các phần mềm nhà hàng.
 • Trực tiếp quản lý, giải quyết các sự cố phát sinh cho đến khi nhà hàng đi vào ổn định sau khai trương 1- 3 tháng.

2.     Tư vấn các nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của nhà hàng.

 • Xây dựng chính sách nhân sự, sổ tay nhân viên, quy chế lương thưởng và các chế độ cho người lao động, các biện pháp duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho nhà hàng.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc của các chức danh.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, tài liệu đào tạo nghiệp vụ cho các bộ phận kho, mua hàng, kế toán quản trị, bảo vệ, vệ sinh, phục vụ, riêng bar và bếp (nghiệp vụ quản lý hàng hoá, tồn kho, quản lý công cụ, tài sản…).
 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý.
 • Tư vấn sử dụng phần mềm quản lý.
 • Quản lý kho và mua hàng
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhà hàng
 • Marketing cho nhà hàng…

3.      Duy trì và cải tiến họat động kinh doanh nhà hàng:        

        Trong vai trò này, tư vấn sẽ như một Business Improment Manager của doanh nghiệp, bao gồm thực hiện các hoạt động:

 • Khám bệnh miến phí cho nhà hàng (xác định các điểm yếu, tồn tại..của nhà hàng).
 • Nghiên cứu lại khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và các điểm mạnh, điểm yếu nội bộ doanh nghiệp nhắm xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Xác định các giá trị ẩm thực có phù hợp với khách hàng mục tiêu?
 • Xây dựng lại thực đơn, đơn giá, phương pháp phục vụ.
 • Xây dựng kỹ năng sale phù hợp cho nhân viên tư vấn, ghi order.
 • Xác định phương pháp marketing phù hợp.Quản lý chi phí.
 • Duy trì các tiêu chuẩn, quy định đã được tư vấn xây dựng cho nhà hàng.
 • Trong vai trò này tư vấn sẽ định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng đến nhà hàng để kiểm tra hoạt động của các bộ phận và đưa ra các giải pháp cho nhà hàng.

 

4.      Xây dựng hệ thống quản lý:

 • Xây dựng các quy trình quản lý.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng…
 • Các quy định hoặc quy trình đặc thù theo hoạt động kinh doanh hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 

5.       Hợp đồng cho thuê quản lý.

 

 

+    Tư vấn sẽ đóng vai trò là Business Improment Manager, dưới quyền của CEO và được quyền kiểm tra, giám sát toàn bộ các bộ phận, sau đó sẽ đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+    Tư vấn sẽ đóng vai trò như một nhân viên bán thời gian (theo hợp đồng tư vấn) và thực hiện theo kế hoạch năm, quý, tháng.

+     Phí dịch vụ tư vấn có thể lựa chọn là trọn gói theo tháng với tổng lượng thời gian nhất định hoặc là chỉ có một khoảng phí cố định và phần còn lạI sẽ hưởng theo tỷ lệ lợi nhuận của nhà hàng.

6.            Cung cấp tài liệu, quy trình, biểu mẫu quản lý tham khảo cho nhà hàng:

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây. + Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

 

Leave a comment »

12. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng ver1.0

1.  Download——>>>>>>he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-tcb.pdf

.

2. Hướng dẫn quản lý dự án 156 trang. sach-huong-dan-qlda697.pdf

.

I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng

 

1.            Chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc nhà hàng

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của quản lý nhà hàng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp trưởng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp chính, 1 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Thủ kho, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV hành chánh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV tiếp tân, 2 trang.

 

 

2.            Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp

§               Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp, 7 trang.

§               Mẫu phiếu gởi xe

§               Mẫu phiếu đặt hàng trực tiếp.

§               Mẫu phiếu thanh toán.

 

 

3.            Quy trình đặc tiệc

§               Quy trình đặc tiệc, 4 trang.

§               Mẫu phiếu thông tin khách hàng

§               Mẫu hợp đồng đặt tiệc

 

4.            Quy định phong cách làm việc của nhân viên, 8 trang.

 

5.            Thủ tục đánh giá nhà cung ứng NPL.

§               Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 6 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

§               Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, 1 trang.

 

6.            Quy trình mua hàng 

§               Thủ tuc mua hàng  (6 trang)

§               Phiếu giám sát nhà cung úng khi giao hàng, 1 trang.

§               Bảng định mức tồn kho tối thiểu, 1 trang.

 

7.            Quản lý kho

§               Quy trình nhập và xuất kho hàng hoá, 4 trang.

§               Quy định sắp xếp và lưu kho (4 trang)

§               Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

§               Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

§               Thẻ kho (1 trang)

 

8.            Quy định lưu trữ thực phẩm, 4 trang.

 

9.            Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn

§               Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn,7 trang.

§               Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng.

 

10.        Quy trình chế biến

§               Quy trình chế biến, 6 trang.

§               Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn.

 

11.        Quy định vệ sinh nhà hàng, 6 trang.

 

12.        Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến, 4 trang.

 

13.        Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết, 3 trang.

 

14.        Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác, 4 trang

 

15.        Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu

§               Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, 4 trang

§               Mẫu danh mục gia vị

 

16.        Quy trình quản lý thông tin khách hàng

§               Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (4 trang)

§               Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

 

17.        Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

§               Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

§               Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

§               Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

 

18.        Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

§               Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (4 trang)

§               Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

§               Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

 

19.        Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng

§               Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng, 4 trang.

§               Mẫu biên bản kiểm tra nhân viên nhà hàng

§               Mẫu biên bản kiểm tra của quản lý

 

20.        Hướng dẫn các trường hợp sự cố và cách giải quyết, 4 trang.

 

21.        Hướng dẫn chăm sóc khách hàng

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng VIP, 4 trang

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng , 6 trang

22.        Nội quy lao động

§               Nội quy lao động, 13 trang

§               Mẫu đơn xin nghỉ phép (1 trang)

§               Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng 1  trang)

§               Mẫu đơn xin nghỉ việc (1 trang)

 

23.        Quản lý PCCC

§               Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả, 1 trang.

§               Kế hoạch thoát hiểm mẫu, 1 trang.

§               Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ, 6 trang.

§               Nội quy PCCC, 3 trang.

§               Các dụng cu PCCC thường sử dụng, 1 trang.

§               Hướng dẫn sử dụng bình PCCC, 1 trang.

 

24.        Quản lý tài sản nhà hàng:

§               Quy định quản lý tài sản, 7 trang.

§               Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, 1 trang.

§               Phiếu yêu cầu sửa chữa, 1 trang.

§               Biên bản kiểm tra tài sản, 1 trang.

§               Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Danh mục tài sản nhà hàng, 4 trang.

 

25.        Quản lý bảo vệ.

§               Quy định ra vào cổng, 5 trang.

§               Sổ theo dõi nhập hàng, 1 trang.

§               Sổ theo dõi xuất hàng, 1 trang.

§               Checklist kiểm tra công tác bảo vệ, 6 trang.

26.        Quy định chế độ báo cáo nội bộ, 8 trang.

 

27.        Quy định chế độ hội họp công ty, nhà hàng, 6 trang.

28.        Tài liệu huấn luyện

§               Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

§               Tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp, 27 trang.

 

29.        Quy chế tổ chức phòng nhân sự:

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS ( 4 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự, ( 3 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ, ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương , ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (2 trang)

 

30.        Quy chế lương thưởng.

§               Quy chế lương (5trang)

§               Quy định khen thưởng và kỷ luật (4 trang)

 

31.        Quản lý kỷ luật.

§               Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại, 3 trang.

§               Biên bản vi phạm, 1 trang.

§               Biên bản kiểm điểm cá nhân, 1 trang.

§               Biên bản họp xem xét kỷ luật, 1 trang.

32.        Quy trình Tuyển dụng.

§               Quy trình tuyển dụng (8 trang)

§               Mẫu tự khai của ứng viên (6 trang)

§               Bản câu hỏi phỏng vấn (4 trang)

§               Bảng đánh giá ứng viên, 1 trang.

§               Hợp đồng thử việc (1 trang)

§               Bảng đánh giá nhân viên mới, 3 trang.

§               Mẫu hợp đồng lao động  (3 trang)

 

33.        Quy trình đào tạo

§               Thủ tục đào tạo và biểu mẫu 9 trang

§               Phiếu xác định nhu cầu đào tạo, 1 trang.

§               Chương trình đào tạo, 1 trang.

§               Báo cáo kết quả học tập 1 trang

§               Báo cáo kết quả học tập 6 tháng 1 trang

§               Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. 1 trang

 

34.        Quy định lập kế hoạch công tác:

§               Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc (2 trang)

§               Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác năm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tháng (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tuần (1 trang)

 

35.        Quy định đánh giá công việc, 5 trang.

 

36.        Mô tả công việc phòng cung ứng

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP Logistics, (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên cung ứng (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên giao nhận (2 trang)

 

37.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

§               Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

§               MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

§               MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

§               MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

§               MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

§               MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

§               MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

§               MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

§               MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

§               MTCV  nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

§               MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

§               MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

38.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng marketing

§               Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

 

39.        Quy chế tổ chức phòng TCKT.

§               Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)                    

§               Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

§               MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

§               MTCV kế toán công nợ thu chi( 3 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

 

40.        Quy trình TCKT.

§               Quy chế tài chính 1 (9 trang)

§               Quy định về chứng từ thanh toán (3 trang)

§               Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng, (6 trang)

§               Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi, (8 trang)

§               Quy trình thu chi tiến mặt, (5 trang)

§               Quy trình tính lương và thanh toán lương, (4 trang)

§               Quy trình chi tiêu nội bộ, (7 trang)

§               Bảng dự trù chi phí. 1 trang.

§               Phiếu thu chi. 1 trang.

§               Mẫu kế hoạch tài chính tháng. 1 trang.

§               Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị duyệt chi. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị tạm ứng. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị thanh toán. 1 trang.

§               Phiếu đề xuất mua. 1 trang.

§               Phíêu dự toán chi tiêu. 1 trang.

§               Phiếu thanh toán tạm ứng. 1 trang.

41.        Hệ thống quy định mới nhất về VSATTP

 

42.        Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà hàng.

§               Hướng dẫn xây dựng hệ thống KSNB, 279 trang.

§               81 cách gây tổn thất trong nhà hàng, 6 trang.

§               Sự thoả mãn và không thoả mãn của khách hàng đối với nhà hàng, 3 trang.

Quay v:

 1. Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây. 
 2. Đ xem các tài liu qun tr công ty chuyên ngành khác: Kích vào đây. 
 3. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 4. V trang ch: Kích vào đây.

Comments (1) »